Skip to main content

Intron

Introny jsou úseky nukleové kyseliny, které sice v DNA tvoří součást genů, ale během procesu transkripce jsou tyto úseky při tvorbě mRNA vystřiženy a vlastní translace se neúčastní. Opakem jsou úseky označované jako exony, které se účastní kompletní proteosyntézy, tj. informace v nich uložená je přepisována do struktury bílkovin.