Skip to main content

Intumescence

Pojem intumescence můžeme chápat jako zmohutnění, zvětšení nebo zduření. V neurologii tímto termínem popisujeme přirozeně rozšířené mohutnější úseky míchy v oblasti krční a bederní, odkud vystupují nervové pleteně inervující horní a dolní končetinu.