Skip to main content

Invazivní

Invazivní znamená „útočný“, „pronikající“, nebo „agresivně se chovající“. Tento pojem typicky používáme k popisu chování maligních tumorů, které agresivně prorůstají do svého okolí s poškozováním okolních tkání. V diagnostice hovoříme o invazivních vyšetřovacích metodách tehdy, pokud výrazněji narušují integritu pacientova organizmu a pronikají hlouběji do těla.