Skip to main content

Inverze

Pojem inverze znamená obrácení ve smyslu obrácení „naruby“ nebo „vzhůru nohama“. V medicíně můžeme tento termín použít ve smyslu skutečné deformace určitého orgánu nebo tkáně, nebo přeneseně k vyjádření výrazné změny. Typickým příkladem orgánové deformace je inverze dělohy, přenesenějším termínem je spánková inverze, kdy se objevuje tendence ke spánku přes den a bdění v nočních hodinách.