Skip to main content

Involuce

Involuce je proces, kterému podléhá řada orgánů a tkání. Podstatou involuce je přirozená degenerace a atrofie těchto orgánů, která probíhá během života každého jedince. Typickým příkladem je generace brzlíku. Tento orgán je v dětském věku důležitý pro dozrávání T-lymfocytů, ale postupně se mění v téměř nefunkční tukovou tkáň (tuková involuce).