Skip to main content

Iradiace

Termín iradiace znamená „vyzařování“, ale my jej překládáme i jako „vystřelování“. Tento pojem totiž využíváme k popisu bolesti vystřelující do určité lokalizace. Příkladem je bolest na hrudi s iradiací do paže, do krku, do zad apod.