Skip to main content

Ireparabilní

Ireparabilní znamená „neopravitelný“ nebo „neopravitelně poškozený “. V medicíně hovoříme o ireparabilních změnách v organizmu, které vznikají v důsledku určitých chorobných procesů. Příkladem je ireparabilní poškození míchy s trvalým narušením nervových funkcí pod místem poranění.