Skip to main content

Iritabilita

Pojem iritabilita znamená dráždivost nebo zvýšenou reakci na stimulaci. Hovořit o iritabilitě můžeme u více tkání, například u kůže (zvýšená citlivost na kontakt s různými sloučeninami) nebo u nervového systému. Termín se poměrně často používá i v charakteristice člověka. Iritabilní člověk je takový, který má tendenci emočně reagovat na různé situace. Lidověji řečeno jde o člověka nervózního a konfliktního, kterého je snadné rozzlobit.