Skip to main content

Ischurie

Ischurie představuje situaci, ve které je močový měchýř přeplněný močí z důvodu poruchy jejího odtoku z měchýře. Jde-li o poruchu uvolnění svěrače močového měchýře vlivem neurologických onemocnění, dochází k opakovaným únikům moči ve chvílích, kdy tlak v močovém měchýři dočasně přesáhne sílu uzavřeného svěrače. Tyto opakované úniky moči označujeme jako inkontinenci z přetékání neboli paradoxní ischurii.