Skip to main content

Isoenzymy

Isoenzymy (izoenzymy) jsou varianty určitého enzymu, které se ve své struktuře liší pořadím aminokyselin, ale které katalyzují stejnou chemickou reakci. Obvykle se různé isoenzymy nachází v různých tkáních, v určité míře jsou vyplavovány do krve a celková koncentrace enzymu v séru je součtem koncentrací jeho jednotlivých izoenzymů. Pro lepší pochopení můžeme jako příklad izoenzymů zmínit pankreatickou a slinnou amylázu.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix