Skip to main content

Ivemend

Emend je lék proti zvracení (antiemetikum), který je předpisován u některých forem chemoterapie. Jeho účinnou složkou je sloučenina fosaprepitant.
 
Princip: Fosaprepitant je sloučenina, která se po podání v lidském těle přemění na aprepitant. Aprepitant blokuje účinek tzv. lidské substance P a díky tomu dochází k výraznému snížení nevolnosti a pocitu na zvracení.
 
 
Využití: Ivemend je indikován v rámci některých forem chemoterapie, u kterých se ví, že způsobují výraznou nevolnost. Preventivní užívání léku tyto nepříjemné pocity výrazně zmírňuje a snižuje frekvenci zvracení. Před chemoterapiemi se obvykle Ivemend užívá v kombinační léčbě s dalšími antiemetiky (např. s kortikoidy a triptany).
 
 
Podávání: Ivemend se vyrábí ve formě infuzního roztoku, který se podává nitrožilně (infuze na 20-30 minut) asi půl hodiny před zahájením vlastní chemoterapie. Podání závisí na rozhodnutí ošetřujícího lékaře.
 
 
Nevýhody: Ivemend může někdy způsobit bolesti hlavy a různé trávicí obtíže, které jsou nicméně mnohem méně závažné než potíže při chemoterapii. Vyloučit nelze ani alergické reakce po podání preparátu, ty jsou však méně časté.