Skip to main content

Izokorie

Izokorie je odborný termín, který znamená souměrnou šíři zornic na obou očích. Izokorie neříká nic o tom, zda jsou zornice rozšířené, nebo zúžené, pouze nás informuje o jejich symetrii. Opakem je pojem anizokorie.