Skip to main content

Jamais vu

S pojmem jamais vu [žamé ví] jsem se poprvé setkal v knize Hlava XXII. Jedná se o psychiatrický termín, který je do značné míry opačný ke známějšímu déjá vu. Jamais vu znamená, že člověk má při kontaktu s již dříve známou situací (nebo objektem, osobou) pocit neznámého. Dotyčný si je samozřejmě racionálně vědom toho, že jde o pocit falešný.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix