Skip to main content

Jevtana

Jevtana je lék patřící do skupiny cytostatik, která se používají v onkologii k léčbě nádorových onemocnění. Účinnou složkou léku je sloučenina kabazitaxel.

Princip: Kabazitaxel patří mezi cytostatika ze skupiny taxanů. Ovlivňuje a narušuje přestavbu mikrotubulů, což jsou drobné organely v buňkách, které se za normálních okolností neustále dynamicky přestavují, a které mají důležitou funkci při dělení buněk. Důsledkem je narušení buněčného dělení, což má největší vliv na rychle se množící nádorové buňky.


Využití: Jevtana se podává pacientům s některými zhoubnými nádory, typickou indikací jsou pokročilé formy rakoviny prostaty. Lék se velmi často podává v kombinaci s dalšími preparáty.


Podávání: Jevtana se vyrábí v podobě roztoku, který je pop naředění určen k nitrožilnímu podání jako pomalá infuze. Přesná dávka je individuální a stanovuje ji ošetřující onkolog, bez jehož vědomí lék nesmí být aplikován.

 
Nevýhody: Jevtana může mít mnoho nežádoucích účinků, z nichž asi nejčastější je narušení tvorby krevních buněk v kostní dřeni. Důsledkem je častá chudokrevnost, nedostatek bílých krvinek a krevních destiček, obávanou komplikací je febrilní neutropenie. Z dalších nežádoucích účinků se mohou vyskytovat trávicí obtíže, bolesti svalů a alergické reakce.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.