Skip to main content

Jevtana

Jevtana je lék patřící do skupiny cytostatik, která se používají v onkologii k léčbě nádorových onemocnění. Účinnou složkou léku je sloučenina kabazitaxel.

Princip: Kabazitaxel patří mezi cytostatika ze skupiny taxanů. Ovlivňuje a narušuje přestavbu mikrotubulů, což jsou drobné organely v buňkách, které se za normálních okolností neustále dynamicky přestavují, a které mají důležitou funkci při dělení buněk. Důsledkem je narušení buněčného dělení, což má největší vliv na rychle se množící nádorové buňky.


Využití: Jevtana se podává pacientům s některými zhoubnými nádory, typickou indikací jsou pokročilé formy rakoviny prostaty. Lék se velmi často podává v kombinaci s dalšími preparáty.


Podávání: Jevtana se vyrábí v podobě roztoku, který je pop naředění určen k nitrožilnímu podání jako pomalá infuze. Přesná dávka je individuální a stanovuje ji ošetřující onkolog, bez jehož vědomí lék nesmí být aplikován.

 
Nevýhody: Jevtana může mít mnoho nežádoucích účinků, z nichž asi nejčastější je narušení tvorby krevních buněk v kostní dřeni. Důsledkem je častá chudokrevnost, nedostatek bílých krvinek a krevních destiček, obávanou komplikací je febrilní neutropenie. Z dalších nežádoucích účinků se mohou vyskytovat trávicí obtíže, bolesti svalů a alergické reakce.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.