Skip to main content

Junkční rytmus

Junkční rytmus je specifický podtyp srdečního rytmu, který vzniká v převodním systému srdečním v oblasti AV uzlu, nebo v horní části Hisova svazku. Rytmus obvykle vzniká tehdy, pokud je narušena tvorba vzruchů v srdečních síních, nebo jejich přenos ze síní na AV uzel. Více najdete v textu o EKG křivce u junkčního rytmu.