Skip to main content

Junkční rytmus

Junkční rytmus je specifický podtyp srdečního rytmu, který vzniká v převodním systému srdečním v oblasti AV uzlu, nebo v horní části Hisova svazku. Rytmus obvykle vzniká tehdy, pokud je narušena tvorba vzruchů v srdečních síních, nebo jejich přenos ze síní na AV uzel. Více najdete v textu o EKG křivce u junkčního rytmu.
 
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix