Skip to main content

Kalkulózní

Termín kalkulózní znamená „s přítomnými kameny“ a označuje výskyt kaménků v některých orgánech těla. Zcela bezkonkurenčně se používá u žlučníku (kalkulózní cholecystitida).
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix