Skip to main content

Kapsula

Termín kapsula (capsula) znamená „pouzdro“ a využíván především k popisu různých anatomických struktur.