Skip to main content

Karcinom

Karcinom (carcinoma) je označení pro maligní nádorové onemocnění, které vychází z epitelové tkáně. Speciálním podtypem je např. adenokarcinom, což je karcinom vznikající ze žlázového epitelu, a spinocelulární karcinom, který vzniká z dlaždicobuněčného epitelu. Karcinom je velice obecný termín, který nic neříká o bližším původu nebo nebezpečnosti daného tumoru. Kromě toho si musíme uvědomit, že jde o termín histologický, tj. vyžaduje získání vzorku nádorové tkáně a jeho mikroskopické vyšetření.
 

U výrazu karcinom se poměrně často užívá termín karcinom in situ (carcinoma in situ) neboli „karcinom na místě“. Jde o zastaralejší pojem, který se uplatňuje u těch karcinomů, které jsou lokalizovány v místě svého vzniku a neprorůstají do okolí. Při úplném odstranění takového karcinomu in situ je velmi vysoká naděje na naprosté uzdravení.

 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.