Skip to main content

Kaspáza

Kaspázy jsou enzymy, které mají v organizmu řadu funkcí a uplatňují se například v procesech apoptózy, zánětu a buněčného dělení. Kaspázy jsou produkovány v neaktivní formě jako proenzymy a k jejich aktivaci dochází až později.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix