Skip to main content

Katabolismus

Katabolismus (katabolizmus) je část metabolizmu, která je typická přeměnou sloučenin složitějších na jednodušší. Podstatou anabolismu jsou rozkladné reakce, které vedou k uvolnění energie. Opakem katabolismu je anabolismus. Katabolické procesy probíhají v těle v dynamické rovnováze s anabolickými reakcemi, k převaze katabolismu dochází například při dlouhodobějším hladovění.