Skip to main content

Keloid

Keloid je vystouplý tuhý útvar na kůži, který vzniká v důsledku abnormálního zmnožení kolagenního vaziva. Keloid typicky vzniká v rámci hojení ran, vyšší riziko je u ran v oblasti hrudníku a krku. Někteří jedinci mají vyšší tendenci k tvorbě keloidu než ostatní. Další informace najdete v textu o keloidních jizvách.