Skip to main content

Kentův svazek

Kentův svazek představuje nadbytečné vodivé propojení svaloviny srdečních síní a komor mimo standardní převodní systém srdeční (přesněji jeho část známou jako Hisův svazek). Vyskytuje se velice vzácně a může se u svých nositelů stát základem pro vznik WPW syndromu s opakovanými běhy arytmií typu AVRT.