Skip to main content

Konfabulace

Konfabulace je specifická porucha paměti, která je spojena se zkreslováním vzpomínek a vymýšlením si nepravdivých prožitých událostí. Porucha je typická pro Korsakovův syndrom u chronických alkoholiků.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix