Skip to main content

Kongenitální

Termín kongenitální (congenitalis) znamená „vrozený“ a využíváme ho k označení nejrůznějších vrozených nemocí nebo jejich forem. Kongenitální nemusí vždy znamenat, že onemocnění je geneticky podmíněné. Hovoříme například o kongenitální adrenální hyperplazii (geneticky podmíněná), ale na druhou stranu i o kongenitální syfilis (není geneticky podmíněná).
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix