Skip to main content

Kongesce

Kongesce znamená překrvení určité tkáně nebo orgánu. Poměrně často hovoříme o kongesci některých sliznic, jako je například nosní sliznice při rýmě. Hlavním důvodem kongesce vnitřních orgánů je srdeční selhávání. Kongesce plic (jehož nejtěžší formou je edém plic) se objevuje u levostranného srdečního selhávání, zatímco kongesce jater je typická pro pravostranné srdeční selhání.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix