Skip to main content

Kontraindikace

Termín kontraindikace popisuje faktory nebo situace, které neumožňují provedení určitého diagnostického nebo terapeutického zákroku (včetně možnosti použití určitého léku). Kontraindikovaný je obvykle takový zákrok, který pro pacienta není přínosný, a-nebo který představuje neúměrné riziko. U konkrétních zákroků rozlišujeme relativní a absolutní kontraindikace. Relativní jsou platná pouze v určité situaci, absolutní platí bez výjimky. Opakem termínu kontraindikace je slovo indikace.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.