Skip to main content

Kontraindikace

Termín kontraindikace popisuje faktory nebo situace, které neumožňují provedení určitého diagnostického nebo terapeutického zákroku (včetně možnosti použití určitého léku). Kontraindikovaný je obvykle takový zákrok, který pro pacienta není přínosný, a-nebo který představuje neúměrné riziko. U konkrétních zákroků rozlišujeme relativní a absolutní kontraindikace. Relativní jsou platná pouze v určité situaci, absolutní platí bez výjimky. Opakem termínu kontraindikace je slovo indikace.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix