Skip to main content

Kontrakce

Slovo kontrakce označuje stah svaloviny. Ke kontrakci dochází poněkud odlišnými mechanizmy u buněk hladké svaloviny, buněk srdeční svaloviny a svalových vláken příčně pruhované svaloviny. Kontrakce hladké svaloviny je řízena vegetativním nervovým systémem, kontrakce srdeční svaloviny je řízena převodním systémem srdečním a kontrakce příčně pruhované svaloviny je řízena přímo naší vůlí. Dlouhodobá a neustupující kontrakce svaloviny je nepříjemná a označujeme ji jako spasmus.