Skip to main content

Kontrakce

Slovo kontrakce označuje stah svaloviny. Ke kontrakci dochází poněkud odlišnými mechanizmy u buněk hladké svaloviny, buněk srdeční svaloviny a svalových vláken příčně pruhované svaloviny. Kontrakce hladké svaloviny je řízena vegetativním nervovým systémem, kontrakce srdeční svaloviny je řízena převodním systémem srdečním a kontrakce příčně pruhované svaloviny je řízena přímo naší vůlí. Dlouhodobá a neustupující kontrakce svaloviny je nepříjemná a označujeme ji jako spasmus.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix