Skip to main content

Kontralaterální

Pojem kontralaterální znamená „protilehlý“ nebo „týkající se opačné strany“. Například říkáme, že po mozkové příhodě došlo k rozvoji kontralaterální hemiparézy (obrna poloviny těla na opačné straně, než je ložisko mozkové příhody). Na EKG u akutního STEMI infarktu myokardu vznikají typické Pardeeho vlny, zatímco v kontralaterálních (protilehlých) svodech vznikají charakteristické deprese ST úseku. Opakem tohoto slova je termín ipsilaterální (stejnostranný).