Skip to main content

Kontralaterální

Pojem kontralaterální znamená „protilehlý“ nebo „týkající se opačné strany“. Například říkáme, že po mozkové příhodě došlo k rozvoji kontralaterální hemiparézy (obrna poloviny těla na opačné straně, než je ložisko mozkové příhody). Na EKG u akutního STEMI infarktu myokardu vznikají typické Pardeeho vlny, zatímco v kontralaterálních (protilehlých) svodech vznikají charakteristické deprese ST úseku. Opakem tohoto slova je termín ipsilaterální (stejnostranný).
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.