Skip to main content

Laktóza

Laktóza je mléčný cukr, který se ve velkém množství vyskytuje v mléce. Jedná se o disacharid složený z molekuly glukózy a galaktózy, na tyto monosacharidy je v tenkém střevě rozkládán enzymem laktáza.