Skip to main content

Laterální

Pojem laterální je jeden ze základních směrových termínů užívaných v anatomii. Můžeme je přeložit jako „boční“ nebo „postranní“ a označujeme jím zevně lokalizované anatomické útvary nebo jejich části. Termín vychází z latinského slova latus (bok). Opakem pojmu laterální je výraz mediální, kterým označujeme anatomické útvary blíže ke středové ose.