Skip to main content

Lemtrada

Lemtrada je moderní lék využívaný v neurologii a jeho účinnou složkou je sloučenina alemtuzumab.

Princip: Alemtuzumab patří do problematiky biologické terapie. Jedná se o monoklonální protilátku vytvořenou rekombinantní DNA technologií, která se cíleně váže na určité receptory bílých krvinek (přesněji řečeno CD52 receptor) a tím snižuje jejich počty a aktivitu. Důsledkem je oslabení imunitního systému, což se obecně hodí u autoimunitních nemocí.


Využití: Preparát Lemtrada je indikován v léčbě některých forem roztroušené sklerózy. Není samozřejmě určen všem pacientům a bude k dispozici zejména vyšším neurologickým centrům specializujícím se na léčbu roztroušené sklerózy.


Podávání: Lemtrada se vyrábí v podobě injekčního roztoku, který se aplikuje ve formě nitrožilní infuze. Dávky a frekvence podávání je přísně individuální. Lék nesmí být aplikován bez doporučení indikujícího lékaře.


Nevýhody: Lemtrada může při způsobit zvýšený výskyt infekcí (zejména močové infekce a infekce horních cest dýchacích), trávicí obtíže, zvýšení jaterních testů a alergické reakce. Vzácněji se po aplikaci může objevit idiopatická trombocytopenická purpura, vysoká horečka a poruchy srdečního rytmu.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix