Skip to main content

Lens

Lens je odborné označení pro čočku, přičemž v medicíně jej chápeme jako oční čočku. Tato anatomická struktura se nachází za přední oční komorou a umožňuje správný lom světelných paprsků tak, aby se pozorovaný objekt správně zobrazil na sítnici. Čočka je schopna měnit svůj tvar a tím umožnit zaostřování. Tuto schopnost označujeme jako akomodaci.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix