Skip to main content

Lewyho tělíska

Lewyho tělíska jdou drobné mikroskopické útvary tvořené shluky bílkovin, které je možné najít u některých chorob uvnitř neuronů při histologickém vyšetření vzorku mozkové tkáně. Nejznámějšími chorobami souvisejícími s těmito tělísky jsou Parkinsonova nemoc a tzv. demence s Lewyho tělísky.