Skip to main content

Lieberkühnovy krypty

Lieberkühnovy krypty jsou prohlubně ve sliznici tenkého i tlustého střeva. Mají speciální architektoniku, při povrchu sliznice obsahují různé funkční buňky (pohárkové, endokrinní aj.), zatímco hluboko v kryptách jsou uloženy nediferencované buňky kmenové.