Skip to main content

Lipoprotein

Lipoproteiny jsou speciální kulovité částice, které jsou zodpovědné za transport cholesterolu a triacylglycerolů krví. Lipoproteinová forma umožňuje existenci ve vodě nerozpustných látek ve vodném prostředí krve. Na povrchu lipoproteinu je obal složený z fosfolipidů, molekul cholesterolu a proteinů (apoproteiny), uvnitř se nachází triacylglyceroly a estery cholesterolu.
 

Nejběžněji rozlišovanými lipoproteiny jsou částice VLDL, LDL, IDL, HDL a chylomikrony.  Liší se nejen svým složením, ale i přesnou funkcí, kterou v organizmu vykonávají.

 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix