Skip to main content

Lipoxygenáza

Lipoxygenáza je enzym, který katalyzuje přeměnu kyseliny arachidonové na eikosanoidy, přesněji řečeno na leukotrieny. Leukotrieny mají význam pro průběh zánětlivé reakce a podporují migraci leukocytů do místa zánětu.