Skip to main content

Luminal

Luminal je lék patřící do skupiny barbiturátů a jeho účinnou látkou je sloučenina fenobarbital.

Princip: Fenobarbital působí na centrální nervový systém a posiluje tlumivý neurotransmiterový systém GABA (kyseliny gama-aminomáselné). Důsledkem je celkový útlum, hypnotické působení a snížení rizika vzniku epileptických záchvatů.


Využití: Luminal lze využít k léčbě některých forem epilepsie jako prevence opakování epileptických záchvatů a lze jej podat i u akutního status epilepticus. Lék se může použít i ke zklidnění jedinců s mentální retardací, kteří trpí stavy psychomotorického neklidu.


Podávání: Vždy záleží na doporučení ošetřujícího lékaře, bez nějž nesmí být lék nikdy užíván. Luminal existuje v podobě injekčního roztoku, který je určen k nitrosvalové, nebo velmi opatrné a pomalé nitrožilní aplikaci. Dávka pro dospělého člověka je přísně individuální a závisí na konkrétním pacientovi a indikaci.


Nevýhody: Luminal může mít celou řadu vedlejších účinků. Poměrně často způsobuje ospalost, únavu a celkový útlum (což je ovšem u některých jedinců žádoucí), zmatenost, změny nálady, motání hlavy, bolesti hlavy a trávicí potíže. Časté jsou i kožní reakce charakteru vyrážky, naštěstí jen vzácně mohou mít těžký průběh. V krevních náběrech uživatelů se mohou objevit zvýšené hodnoty jaterních testů.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.