Skip to main content

mRNA

mRNA (též m-RNA) je zkratkou pro termín „messenger RNA“. Jedná se o podtyp ribonukleové kyseliny, která vzniká transkripcí úseku DNA. mRNA ve své struktuře obsahuje informaci uloženou v DNA a pomáhá tuto informaci přenést do struktury proteinu v procesu translace.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix