Skip to main content

Mabthera

Mabthera patří mezi léky využívané především v hematologii, jeho účinnou složkou je sloučenina rituximab.
 
Princip: Rituximab spadá do problematiky biologické terapie. Jedná se o monoklonální protilátku zaměřenou proti receptoru CD 20, který se nachází na povrchu nádorových buněk většiny lymfomů skupiny B. Po navázání rituximabu na receptor dochází k likvidaci nádorových buněk.
 
 
Využití: Mabthera se používá zejména v terapii některých lymfomů (přesněji non-hodgkinské lymfomy) a u chronické myeloidní leukémie. Kromě toho byl účinek léku popisován i u některých revmatologických nemocí (např. revmatoidní artritida a některé vaskulitidy).
 
 
Podávání: Mabthera se vyrábí jako roztok, který je určen k nitrožilní aplikaci v podobě infuze. Dávka je individuální a závisí na hmotnosti pacienta a indikaci užívání léku. Aplikace léku bez doporučení lékaře je přísně zakázána.
 
 
Nevýhody: Mabthera může po aplikaci vyvolat mnoho nežádoucích účinků včetně zvýšení teploty, zimnice, trávicích obtíží, bolestí hlavy a zvýšeného výskytu infekcí. Z dalších nepříjemných vedlejších účinků se může objevit nedostatek bílých krvinek a krevních destiček, febrilní neutropenie, poruchy srdečního rytmu a známky srdečního selhání.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix