Skip to main content

Maltom

Maltom je jiný název pro lymfom vycházející ze slizniční lymfatické tkáně (MALT – Mucosa Associated Lymphoid Tissue). Prognóza maltomů je relativně dobrá, více o této problematice najdete v příslušném textu.