Skip to main content

Marfanův syndrom

Marfanův syndrom vzniká v důsledku vrozené poruchy pojivové tkáně. Postižení jsou typičtí vysokým vzrůstem a arachnodaktylií, mají zvýšené riziko plicních a kardiovaskulární komplikací včetně disekce aorty. Více informací najdete v příslušném textu.