Skip to main content

Mastocyt

Mastocyt (heparinocyt) se česky označuje jako „žírná buňka“, v cytoplazmě obsahuje granula naplněná histaminem a heparinem. Hlavní význam mastocytu je průběh zánětlivé alergické reakce, kdy po vazbě alergenu na protilátku IgE dojde po kontaktu s mastocytem k uvolnění sloučeniny histamin. Histamin pak působí v řadě tkání díky vazbě na buněčné receptory (H-receptory), což vyvolává klasické příznaky alergie.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix