Skip to main content

Mesencefalon

Mesencefalon (mesencephalon) je odborný název pro střední mozek. Jde o část mozku, která tvoří horní část mozkového kmene. Prochází skrz něj celá řada nervových drah (včetně zrakové a sluchové), a kromě toho jsou v ní přítomná jádra tvořená šedou hmotou mozkovou.