Skip to main content

Mesencefalon

Mesencefalon (mesencephalon) je odborný název pro střední mozek. Jde o část mozku, která tvoří horní část mozkového kmene. Prochází skrz něj celá řada nervových drah (včetně zrakové a sluchové), a kromě toho jsou v ní přítomná jádra tvořená šedou hmotou mozkovou.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix