Skip to main content

Mezenchym

Mezenchym je řídká tkáň, která se nachází v těle lidského zárodku. Tato tkáň vytváří určitou výplň prostorů mezi entodermem a ektodermem (základní zárodečné listy). Postupně se přeměňuje ve zralé pojivové tkáně včetně svaloviny, chrupavek, kostí a krevních cév,