Skip to main content

Mezoderm

Mezoderm patří spolu s ektodermem a entodermem mezi základní zárodečné listy a objevuje se u lidského embrya ve fázi gastruly. Mezoderm dává základ celé řadě tkání včetně kostí, cév, vylučovací a pohlavní soustavy.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix