Skip to main content

Micela

Micela je přibližně kulovitý útvar, který vzniká shlukováním amfifilních molekul ve vodném prostředí. Hydrofilní části molekul směřují ven do vodného rozpouštědla a hydrofobní části směřují dovnitř micely.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix