Skip to main content

Mióza

Mióza znamená zúžení oční zornice. Může se objevit na jednom nebo na obou očích. Na obou očích může jít o běžnou reakci na osvit, jinak může být přítomna u celé řady očních a neurologických onemocnění. Opakem je termín mydriáza. Více najdete v textu o zúžení zornic.