Skip to main content

Mutismus

Mutismus (mutizmus) je označení pro poruchu řeči, které lze do češtiny přeložit jako „oněmění“, tj. náhlá ztráta schopnosti mluvit. V řadě případů je tento stav podmíněn psychikou. Je-li mutismus izolován pouze na určitou osobu nebo prostředí (myšleno, že dotyčný jedinec nemluví pouze s vybranou osobou nebo v určitém prostředí), hovoříme o elektivním mutismu.