Skip to main content

Myelin

Myelin je sloučenina lipoproteinové povahy, která se nachází na povrchu axonů a vytváří kolem nich ochrannou pochvu. Tato pochva izoluje axony od okolí a umožňuje správné šíření nervového signálu axonem. V CNS je myelinová pochva tvořen výběžky gliových buněk, v PNS je tvořena Schwannovými buňkami. Z hlediska medicíny nás nejvíce zajímá patologický proces označovaný jako demyelinizace.


Pozn: V PNS jsou mezi úseky nervů kryté myelinovou pochvou místa, kde je myelin ztenčený a těm říkáme Ranvierovy zářezy. Přítomnost těchto úseků umožňuje rychlejší vedení vzruchů.