Skip to main content

Myelom

Myelom (mnohočetný myelom) je nádorové hematologické onemocnění, které souvisí s maligní mutací některé plazmatické buňky. Organizmus je zaplavován klony nádorové buňky a dochází ke zvýšené produkci monoklonálních protilátek nebo jejich částí, které označujeme jako paraprotein. Více informací najdete v příslušném textu.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix